• Hizmet ve Çözümler

Bakım Onarım

Eva Bilgi Teknolojileri’nin bakım-onarım hizmetleri, anlaşmalı firmaların, sunucuları, kişisel bilgisayarları, çevre birimleri ve kritik bilişim teknoloji sistemlerinin kesintisiz ve yüksek verimde çalışabilmesi amacıyla ihtiyaçlarına özel, farklı servis seviyelerinde verilen hizmetleri kapsar. Devamı

Veri Merkezi

Çalışan sistemlerinizin yedeklerinin hazırlanıp bir başka lokasyonda barındırılması ve acil durumlarda devreye alınması, iş sürekliliği için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Devamı

Sanallaştırma

Sanallaştırma uygulamalarında amacımız, kurumların hali hazırdaki donanım ihtiyaçları ile projeksiyonlarına göre donanım gereksinimlerinin ölçümlendirilmesidir. Sonrasında bu ölçümlendirmeye dayanarak, toplam maliyetlerin optimize edilmesi ve konumlandırmanın gerçekleşmesi yer alır. Devamı

Yedekleme

EvaBT olarak bilgisayar sistemlerinizi işlevsel kılan temel birimlerin, üzerinde çalışan yazılımların ve depolanan verilerin, arıza, hata, hasar durumlarında çalışmalarınızın kesintiye uğramasını ve / veya verilerin geri dönülemez biçimde kaybolmasını engellemek amacıyla ister veri merkezlerimizde, isterseniz backup cihazlarınızda bulundurulmasını sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalardır. Devamı

Firewall / UTM

Eva Bilgi Teknolojileri, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ağ alt yapısına uygulanan güvenlik politikaları sonrasında, güvenlik donanımlarının yönetimini de üstlenir. Güvenlik donanımlarının 7/24 izlenmesi, alınan kayıtların analiz edilip, özet raporların hazırlanması ve ağların olası değişiklikler sonrasında gerekli olan güvenlik ayarlarının tanımlanması hizmetlerini de sunmaktadır. Devamı

İstemci Çözümleri

İstemci/sunucu sistemleri, farklı platformları bir araya getirebilmesi, kaynak paylaşımını sağlaması ve kullanımı kolay olduğu için çok tercih edilen masaüstü yazılımlara erişilmesine imkan sağlaması gibi nedenlerle hem işletmeler hem de EvaBt olarak tercih ettiğimiz bir yapıdır. Devamı

Yazılım Lisanslama

Bir yazılım lisansı, bir şahıs veya firmaya tanımlanmış bir şekilde yazılımı kullanma hakkı verir. Lisans anlaşmasındaki şartlar yazılımın kullanımındaki kısıtlamaları açıklar. Ayrıca telif hakları yasası bir şahsın yazılımı nasıl kullanacağını şartlara bağlar . Bir kişi (veya firma) kullanılan her Microsoft yazılım programı için lisans alımı yapmak durumundadır. Devamı

ortaklar